Toolbox Stem jij ook? – Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Korte omschrijving
Voor het project Stem jij ook? is onder meer een uitzending gemaakt met informatie over de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. De doelgroep zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking en moeilijklerenden. De uitzending is samen met ervaringsdeskundigen gemaakt. De uitzending is door iedereen gratis te bekijken via de startpagina van www.stemjijook.nl.

We willen cliëntondersteuners en coaches stimuleren om de uitzending samen met een groep te bekijken. Er kan dan gekozen worden om enkele onderdelen uit de uitzending ook daadwerkelijk als actieve werkvormen te doen met de groep, zoals het onderdeel ‘Van probleem naar oplossing’ en het oefenen met stemmen. In de handleiding zijn daarnaast tips genoteerd om de uitzending af en toe te pauzeren en ruimte te hebben voor een gesprek met de groep. Hieronder vind je vanaf uiterlijk 1 februari 2023 alle hiervoor benodigde materialen, inclusief de handleiding.

Overige materialen

Bijlagen

Zoek

Filters