(Informatie)kleurplaten en (raam)poster over Provinciale Statenverkiezingen

Korte beschrijving
Hieronder is een set van zes informatiekleurplaten te downloaden.

De kleurplaten zijn ontworpen door Mariska Lamiaud en primair gemaakt voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.

Er is een handleiding toegevoegd, zodat de kleurplaten gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van informatieve / educatieve gesprekken over stemmen, verkiezingen, invloed uitoefenen en democratie, om op deze manier mensen te stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht.

Download hieronder ook een (raam)poster met de leus “Ik stem 15 maart!” die ingekleurd kan worden en voor het raam kan worden gehangen.

De (raam)poster en de kleurplaten zijn te printen in A3- of in A4-formaat.

De kleurplaten zijn ontwikkeld door Mariska Lamiaud ontwerpstudio. Zij mag dit initiatief uitvoeren als winnaar van de Challenge ‘Hoe bepaal ik mijn stem’ van de ministeries van VWS en BZK.

Bijlagen

Zoek

Filters