OA 175 jaar grondwet – De rechtsstaat in de praktijk

Korte beschrijving

In deel 1 van deze les gaan de leerlingen/studenten aan de slag met machtenscheiding en de kenmerken van de rechtsstaat. Ze krijgen 12 stellingen en selecteren welke daarvan in een rechtsstaat passen, en welke niet. Dit bespreek je klassikaal na. NB: Je kunt deel 1 overslaan als je dit onderwerp al eerder hebt behandeld. Maar het kan ook een waardevolle herhaling zijn!

In deel 2 van de les beantwoorden de leerlingen/studenten multiplechoicevragen over 4 casussen, waarbij ze als rechter of minister een zaak beoordelen (uitspraak doen, wet bedenken). Nadat de rechter/minister een oordeel heeft gegeven komt er een andere mening tussendoor, waarna de rechter/minister gelegenheid krijgt zijn oordeel te herzien. Aan het eind wordt bekeken of leerlingen/studenten keuzes hebben gemaakt die passen in een rechtsstaat.

Leerdoelen

  • Leerlingen leren de kenmerken van een rechtsstaat herkennen
  • Leerlingen kennen het spanningsveld tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en kunnen concrete voorbeelden noemen van dergelijke spanningen. 

Bijlagen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoek

Filters