Landenspel

Leerlingen weten dat burgers in een democratische rechtsstaat grondrechten hebben en beschermd worden tegen de macht van de overheid, en dat een democratische rechtsstaat niet vanzelfsprekend is.

In het kort
Groepjes leerlingen vormen de regeringen van verschillende landen. De leerlingen bedenken bij een aantal
vraagstukken welke beslissing de regering van een bepaald land zou nemen. Ieder groepje presenteert zijn uitkomsten. Deze presentaties zijn een goede aanleiding om in te gaan op verschillen tussen landen en politieke systemen.


Duur

3045 minuten

Nodig
Je hebt zes werkbladen en zes beschrijvingen nodig. Deze vindt je in de bijlag
e.

Stap voor stap
1. Verdeel de leerlingen over zes groepjes. Elk groepje krijgt een andere opdracht en vormt daarmee de regering van één van de volgende landen: SaoediArabië, NoordKorea, Rusland, Nederland, Verenigde Staten en Zwitserland.

2. Geef ieder groepje een kwartier de tijd om de opdracht te maken. Elk groepje beantwoordt de vragen en bereidt een korte presentatie voor. Loop rond terwijl de leerlingen bezig zijn met de opdracht.

3. Laat de leerlingen hun presentaties geven. Je kunt ervoor kiezen om steeds één land het woord te geven. Je kunt ook telkens één vraag (situatie) centraal stellen en de verschillende groepjes hun antwoord daarop laten geven.

Bijlagen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoek

Filters