Woordenweb EU

Korte omschrijving
In deze brainstorm bespreek je met de studenten hoe zij te maken hebben of krijgen met de
Europese Unie. Het brainstormen krijgt vorm door het woordweb dat je maakt op het
schoolbord of op de flip-over. Een woordweb is eigenlijk een spinsel van woorden.

Leerdoelen
Voorkennis activeren en interesse wekken voor het thema EU.

Bijlagen

Zoek

Filters