Wie beslist wat? EP2019

Korte omschrijving

Deelnemers krijgen posters met steeds 14 onderwerpen te zien. Welke onderwerpen horen bij welk bestuursniveau: gemeente, provincie, waterschap, Rijk, Europese Unie?

Leerdoel

Deelnemers weten dat politieke besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus: gemeente, provincie, waterschap, op rijksniveau en in de Europese Unie.

Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019

Deze werkvorm komt uit de Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019.

Bijlagen

Zoek

Filters