Wat is een rechtsstaat?

Deze werkvorm laat aan de hand van een korte presentatie (met de kaart van Nederland) zien wat een rechtsstaat is. Daarna volgt er een filmpje waarin een rechter, een politieman en een burgemeester vertellen wat ze met de rechtsstaat te maken hebben. Op deze manier leren de deelnemers wat het begrip rechtstaat inhoudt en wat het in de praktijk betekent.

Deze werkvorm maakt deel uit van ProDemos schuift aan: recht van spreken, een gratis programma voor doelgroepen die doorgaans niet vanuit zichzelf een enorme interesse hebben in politiek en rechtsstaat. Met ProDemos schuift aan willen we deze doelgroepen laten ervaren dat iedere burger te maken heeft met politiek en rechtsstaat. We willen bereiken dat deelnemers de bijeenkomst ervaren als ‘leuk’ en ‘leerzaam’, maar dat zij daarnaast ook het gevoel krijgen dat hun mening er mag zijn en dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat.

De specifieke doelen van dit programma zijn:

  • De deelnemers te leren wat een rechtstaat is (grondrechten, overheid moet zich aan de wet houden, de rechters zijn onafhankelijk)
  • De deelnemers leren welke instrumenten de rechtsstaat geeft om ingewikkelde situaties aan te pakken. Hoe je dus ook iets kunt doen als de overheid fouten maakt of zich niet aan de regels van de rechtsstaat houdt.
  • De deelnemers leren dat sommige regels er in een rechtsstaat absoluut moeten zijn, terwijl andere regels niet in een rechtsstaat horen/mogen.
  • De deelnemers laten beseffen dat de overheid door iets te verbieden in een rechtsstaat vaak meer kwaad dan goed doet. Als je de vrijheden van de ander inperkt, leidt dat ook tot beperkingen van je eigen vrijheid.
  • Deelnemers zien het belang van de rechtsstaat voor een samenleving waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.

Bijlagen

Zoek

Filters