Wat doet de Hoge Raad?

De Hoge Raad der Nederlanden bestaat onder zijn huidige naam en in zijn huidige vorm sinds 1838. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan heeft de Hoge Raad in samenwerking met ProDemos en Butch and Sundance een film voor scholieren gemaakt.

Interactieve film

De film gaat over een geschil tussen Jan M. en de tbs-kliniek waar hij heeft gewerkt. Jan raakt arbeidsongeschikt door een incident met een tbs’er. Heeft Jan recht op schadevergoeding van de werkgever? De kijker denkt en beslist mee in deze interactieve film.

Download hieronder de “Vragen bij de film” in de versie van het onderwijsniveau waarop u dit onderwerp in de klas wilt behandelen.

Extra lesmateriaal over de Hoge Raad

Naast de film over de Hoge Raad heeft ProDemos extra lesmateriaal ontwikkeld over de Hoge Raad. Het lesmateriaal bestaat uit praktijkvoorbeelden en bijbehorend lesmateriaal. Hieronder vindt u de docentenhandleiding en het leerlingenboekje voor het geheel, ook weer voor verschillende onderwijsniveaus.

Bijlagen

Zoek

Filters