Van oorlog naar samenwerking

Tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk (november 2013 – 2015) is er een lespakket voor basisscholen over dit thema. In dit lespakket wordt stilgestaan bij allerlei belangrijke gebeurtenissen uit deze 200 jaar. Bij elke gebeurtenis is een individuele opdracht gemaakt. De leerlingen moeten iets opzoeken, een tekst lezen of een filmpje kijken en daar vragen over beantwoorden. Deze opdracht kan individueel of in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast is er bij elke gebeurtenis een groepsopdracht gemaakt. Dit is vaak een klassikale opdracht of een opdracht om in groepjes uit te voeren.

De gebeurtenissen zijn ingedeeld in 5 themalijnen. Dit is de themalijn ‘Van oorlog naar samenwerking’. Er zijn 5 gebeurtenissen aan dit thema gekoppeld. 

  1. 1914: De Eerste Wereldoorlog woedt in Europa, maar Nederland is neutraal
  2. 1940: Begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
  3. 1945: Oprichting VN
  4. 1951: Oprichting EGKS, later EEG
  5. 2002: Invoering euro

Hier kunt u downloaden:

  • de instructie voor deze les met bijbehorende werkvormen
  • de bingokaarten voor bij de bingo in deze les

Bijlagen

Zoek

Filters