Van koning naar volk

Tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk (november 2013 – 2015) is er een lespakket voor basisscholen over dit thema. In dit lespakket wordt stilgestaan bij allerlei belangrijke gebeurtenissen uit deze 200 jaar. Bij elke gebeurtenis is een individuele opdracht gemaakt. De leerlingen moeten iets opzoeken, een tekst lezen of een filmpje kijken en daar vragen over beantwoorden. Deze opdracht kan individueel of in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast is er bij elke gebeurtenis een groepsopdracht gemaakt. Dit is vaak een klassikale opdracht.

De gebeurtenissen zijn ingedeeld in 5 themalijnen. Dit is de themalijn ‘Van koning naar volk’. Er zijn 5 gebeurtenissen aan dit thema gekoppeld. 

  1. 1813: Nederland onafhankelijk
  2. 1848: Nieuwe grondwet
  3. 1879: Eerste politieke partij
  4. 1917: Algemeen mannen kiesrecht
  5. 1919: Vrouwenkiesrecht

 

Bijlagen

Zoek

Filters