Van groot naar klein

Tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk (november 2013 – 2015) is er een lespakket voor basisscholen over dit thema. In dit lespakket wordt stilgestaan bij allerlei belangrijke gebeurtenissen uit deze 200 jaar. Bij elke gebeurtenis is een individuele opdracht gemaakt. De leerlingen moeten iets opzoeken, een tekst lezen of een filmpje kijken en daar vragen over beantwoorden. Deze opdracht kan individueel of in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast is er bij elke gebeurtenis een groepsopdracht gemaakt. Dit is vaak een klassikale opdracht of een opdracht om in groepjes uit te voeren.

De gebeurtenissen zijn ingedeeld in 5 themalijnen. Dit is de themalijn ‘Van groot naar klein.’ Er zijn 5 gebeurtenissen aan dit thema gekoppeld.

  1. 1815: Nederland en België een Verenigd Koninkrijk
  2. 1830/1839: België onafhankelijk
  3. 1945/1949: Indonesië onafhankelijk
  4. 1975: Suriname onafhankelijk
  5. 2010: Opheffing Antillen

Bijlagen

Zoek

Filters