Stemmen

Korte omschrijving
Doorloop de stemprocedure in zijn geheel: van stempas naar het stemmen zelf tot aan het tellen van de stemmen en het bekendmaken van de uitslag. Je legt veel uit, maar je laat de studenten ook zelf stemmen en het stembureau vormen. Als je het beeldverhaal al gedaan hebt, sluit je daarbij aan. Je gaat er nu wat dieper op in en laat studenten zelf stemmen.

Leerdoel
De studenten weten hoe de stemprocedure in elkaar zit, hoe het ritueel rond stemmen verloopt, hoe de stemmen worden geteld en hoe de uitslag bekend wordt gemaakt. Ze weten bijvoorbeeld wat een stempas is, hoe je iemand kunt machtigen, wat een blanco stem is en hoe je een (on)geldige stem uitbrengt. Studenten weten na afloop dat het voor een democratie essentieel is dat verkiezingen vrij, geheim en eerlijk verlopen.

Bijlagen

Zoek

Filters