Stemmen met je voeten in de gemeente Vierweg

Korte omschrijving

In de verzonnen gemeente Vierweg zijn 4 politieke partijen actief. Er worden 3 situaties geschetst. De studenten geven per situatie aan op wat voor manier zij invloed kunnen uitoefenen. Daarna stemmen de studenten (met de voeten) op 1 van de 4 fictieve lokale partijen (op basis van de standpunten die de partijen in deze situatie hebben). Ze mogen hun keuze toelichten en anderen proberen over te halen dezelfde keuze te maken of zelfs van standpunt te veranderen. De meerderheid beslist uiteindelijk.

Leerdoelen

  • De studenten realiseren zich dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen. Daarnaast beseffen ze dat het cruciaal is om hierbij medestanders te verzamelen.
  • Studenten weten dat er in een gemeente politieke partijen zijn die elk verschillende standpunten hebben.
  • Studenten ervaren het proces van coalitievorming om een meerderheid te verkrijgen.
  • Studenten leren discussiëren en hun mening beargumenteren.

Bijlagen

Zoek

Filters