Presentatie Als jullie het voor het zeggen hadden…

Arnhem, 20170928, In de Statenzaal van het gemeente huis wordt het Provinciespel gespeeld door een groep MBO leerlingen

Korte omschrijving

De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar de onderwerpen waar de Staatscommissie parlementair stelsel eind 2018 aanbevelingen over heeft gedaan. Elk groepjes bestudeert eerst het standpunt en de argumentatie van de staatscommissie over hun onderwerp. Daarna lezen ze een artikel waarin een andere visie op het betreffende onderwerp wordt verwoord. Voor twee onderwerpen is het artikel bijgevoegd. De andere groepjes kunnen hun artikel op internet lezen. Tot slot vormen de groepjes hun eigen standpunt over het onderwerp en presenteren dat, inclusief argumentatie, aan de rest van de klas.

Leerdoel

  1. Leerlingen zijn zich ervan bewust dat het Nederlandse parlementaire stelsel kan veranderen en dat het kabinet zoekt naar manieren om de democratie en rechtsstaat te versterken.

 

  1. Leerlingen kennen tenminste vier aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel.

 

  1. Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden.

 

  1. Leerlingen leren hun mening te onderbouwen.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan politiek Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters