Politiek in Praktijk: provincies

DE WERKVORM IN HET KORT
De leerlingen vullen een werkblad in over de Nederlandse provincies en voeren een onderwijsleergesprek met de docent.

LEERDOEL
• De leerlingen weten dat Nederland (ook) opgedeeld is in provincies.
• Leerlingen begrijpen over welk type voorzieningen de provincie beslist.
• De leerlingen weten dat alle Nederlanders boven de 18 jaar binnenkort mogen stemmen voor de volksvertegenwoordigers in hun provincie.

Bijlagen

Zoek

Filters