Politiek in Praktijk – De rechtbank: Wie is wie?

Screenshot film nagespeelde rechtszaak

Korte toelichting
Leerlingen gaan in deze werkvorm kennis maken met de rechtbank. Zij leren wie de belangrijkste aanwezigen zijn bij een rechtszaak en wat hun rol is in het proces. De leerlingen gaan met behulp van een video bekijken hoe een rechtszaak verloopt en kunnen in een klassengesprek een mening vormen over het vonnis. Tot slot bouwen de leerlingen de rechtszaal na in de klas.

Leerdoelen
• Leerlingen kunnen de vier belangrijkste personen in een rechtszaak noemen en weten hun belangrijkste taak
• Leerlingen kunnen oordelen of zij het vonnis van een rechter eerlijk vinden of niet
• Leerlingen weten de indeling van de rechtszaal

Duur
25 à 35 minuten

Bijlagen

Zoek

Filters