OA Terreurdaden in Frankrijk Verdieping Rechtsstaat en Grenzen

Korte omschrijving werkvorm
Leerlingen leren wat de grondbeginselen zijn van een rechtsstaat en bepalen van verschillende acties of deze (volgens hen) daarbinnen vallen. Ook denken ze na over wat ze zelf wel of niet zouden doen.

Geef je de les digitaal? Gebruik i.p.v. uitgeknipte strookjes de werkbladen. De leerlingen kunnen die in ‘breakout rooms’ in kleine groepjes invullen.

Leerdoelen
• Leerlingen leren de grondbeginselen van de rechtsstaat
• Leerlingen reflecteren op verschillende acties en beoordelen of deze binnen of buiten de regels van de rechtsstaat vallen

Bijlagen

Zoek

Filters