OA Terreurdaden in Frankrijk In Beeld Kwetsende Cartoons

Korte omschrijving werkvorm
Na de recente terreuraanslagen in Frankrijk is opnieuw discussie ontstaan over de rol van cartoons en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Bij deze werkvorm analyseren leerlingen twee provocerende cartoons die als beledigend worden gezien door bepaalde maatschappelijke groepen. Aan de hand van deze cartoons komen leerlingen tot hun eigen mening over de grenzen van meningsuiting.

Voor een online variant van deze werkvorm geldt: verstuur het werkblad naar de leerlingen en houd het antwoordblad bij de hand. Het blad met de cartoons en de ‘invuloefening’ met argumenten kan worden gedeeld via het docentenscherm. Onderling overleg kan via ‘breakout rooms’ plaatsvinden.

Leerdoelen
• Leerlingen interpreteren enkele spotprenten en ontdekken dat cartoons ook in het verleden vaak provocerend werden gevonden.
• Leerlingen ontdekken dat er een onderscheid is tussen persoonlijke en juridische argumenten.
• Leerlingen vormen hun eigen mening over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.
• Leerlingen begrijpen dat de vraag of iemand de spotprenten te ver vindt gaan een andere is dan de vraag of mensen de aanslagen verwerpen.

Bijlagen

Zoek

Filters