OA Stikstof – Standpuntswitch

De leerlingen gaan stemmen met hun voeten en ervaren dat voor- en tegenstanders soms hetzelfde denken. Je laat de leerlingen een aantal stellingen over de stikstofcrisis zien. Zijn zij het eens met deze stelling? Dan lopen ze naar het vak ‘eens’ toe. Zijn ze het oneens met deze stelling? Dan lopen ze naar het vak ‘oneens’ toe. Leerlingen mogen ook in het midden gaan staan. Als iedereen een positie heeft, bespreken de leerlingen waarom ze voor een bepaalde positie hebben gekozen. 

 

Bijlagen

Zoek

Filters