OA Staatscommissie parlementair stelsel Verdieping Als jullie het voor het zeggen hadden. ..

Korte omschrijving werkvorm

De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar de onderwerp en waar de staatscommissie parlementair stelsel aanbevelingen over heeft gedaan. Elk groepjes bestudeert eerst het standpunt en de argumentatie van de staatscommissie over hun onderwerp. Daarna lezen ze een artikel waarin een andere visie op het betreffende onderwerp wordt verwoord. Voor 2 onderwerpen is het artikel al bijgevoegd. De andere groepjes kunnen hun artikel op internet lezen. Tot slot vormen de groepjes hun eigen standpunt over het onderwerp en presenteren dat, inclusief argumentatie, aan de rest van de klas.

Leerdoel

  • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat het Nederlandse parlementaire stelsel niet in beton gegoten is en dat het kabinet wil zoeken naar manieren om de democratie en rechtsstaat te versterken.
  • Leerlingen kennen ten minste 4 aanbevelingen uit het rapport van de commissie parlementair stelsel.
  • Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden.
  • Leerlingen leren hun mening te onderbouwen.

Bijlagen

Zoek

Filters