OA Staatscommissie parlementair stelsel Debat Hoe verbeteren we onze democratie?

Korte omschrijving werkvorm

In de 1e les bereiden de leerlingen 4 debatstellingen voor (2 per groep). De debatstellingen zijn herleid uit het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel. Deze commissie heeft voorstellen gedaan voor het versterken van de democratie en de rechtsstaat in Nederland. Elke groep bereidt 2 stellingen voor, waarbij ze zijn ingedeeld als voor- of tegenstanders. In de 2e les vindt het daadwerkelijke debat plaats.

Leerdoel

  • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat het Nederlandse parlementaire stelsel niet in beton gegoten is en dat de regering wil zoeken naar manieren om de democratie en de rechtsstaat te versterken.
  • Leerlingen kennen tenminste 4 aanbevelingen uit het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel.
  • Leerlingen kunnen vanuit een opgelegde positie een standpunt onderbouwen, presenteren en argumenten uitwisselen.

Bijlagen

Zoek

Filters