OA Revolutie Oekraïne Puzzel Revoluties in de wereld

Op het werkblad staat een kaart van Europa en een deel van de Arabische Wereld. Daaronder staan 6 opstanden. De bedoeling is dat de leerlingen de opstanden met het goede land combineren. Ze kunnen het nummer in het bijbehorende land schrijven. Om de leerlingen op weg te helpen leest u steeds een kort tekstje over een van de revoluties. Na elk tekstje zetten de leerlingen het cijfer in het juiste land. Daarna koppelen ze de foto’s van presidenten aan het bijbehorende land.

Leerlingen leren welke opstanden de afgelopen 10 jaar plaatsvonden. Ze leren de gezichten van de (toenmalige) presidenten kennen en ze leren dat opstanden met een domino-effect kunnen overwaaien naar buurlanden.

Bijlagen

Zoek

Filters