OA Referendum Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) – Verdieping

Op 21 maart 2018 vindt er een raadgevend referendum plaats over Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten. Er zijn voor en tegenstanders van deze wet, die verschillen argumenten aandragen in de bestaande discussie over de wet. Bij deze werkvorm zullen de leerlingen zich in kleine groepjes concentreren op deze argumenten. Ieder groepje krijgt vier argumenten met een toelichting. De eerste opdracht is om te bepalen welke argumenten vóór en welke tegen de wet zijn gericht. Daarna gaan de groepjes op basis van de toelichting samen overleggen over de kracht en de relevantie van ieder argument. Komt het groepje tot overeenstemming over welke twee argumenten er het meest toe doen?

Bij deze werkvorm komen de leerlingen te weten welke argumenten naar voren worden gebracht in de discussie over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Daarnaast, wegen de leerlingen deze argumenten gezamenlijk, waardoor ze een beredeneerde mening kunnen formuleren over de argumentatie.

Bijlagen

Zoek

Filters