OA Referendum Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) – Kijktip

Op 21 maart 2018 zal er een raadgevend referendum plaatsvinden over de nieuwe Wet inlichtingen en veiligheid. Deze werkvorm laat leerlingen kennismaken met inhoud van dit referendum, door hen de  voor- en nadelen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de laten begrijpen. Daarnaast leren leerlingen,  in de discussie rondom de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het dilemma tussen veiligheid en privacy herkennen en hun eigen mening over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten motiveren.

Bij deze werkvorm bekijken leerlingen gezamenlijk een fragment van College Tour en van Zondag met Lubach. Beide uitzendingen gaan over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de wet waar op 21 maart een landelijk referendum over wordt gehouden. Tijdens de uitzendingen beantwoorden de leerlingen de vragen op werkbladen. Ook na afloop vullen leerlingen een werkblad in. Zo komen de leerlingen erachter waar het referendum op 21 maart over gaat, wat voor- en nadelen zijn van de nieuwe wet en hoe ze zelf tegen de nieuwe wet aankijken.

Bijlagen

Zoek

Filters