OA Referendum Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) – Debat

Op 21 maart 2018 zal waarschijnlijk het laatste raadgevend referendum plaatsvinden, deze werkvorm heeft dan ook als leerdoelen het ontwikkelen van een eigen mening over het referendum en het leren kennen van voor en tegen argumenten van het referendum.

Bij deze werkworm krijgen leerlingen zes uitspraken over (de mogelijkheid van) het referendum voorgelegd. Zij bepalen of die uitspraken voor of tegen het referendum pleiten. Daarna geven ze hun eigen mening over het referendum. De werkvorm wordt afgesloten met een debat, waarbij leerlingen hun standpunt laten zien door een plek in het klaslokaal te kiezen en hun standpunt daarna toe te lichten.

Bijlagen

Zoek

Filters