OA Referendum Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) – Quiz

Op 21 maart 2018 houdt Nederland een raadgevend referendum over de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten.  Nederland kent alleen raadgevende en raadplegende niet-bindende referenda. Zwitserland en de Amerikaanse staat Californië hebben meer mogelijkheden wat betreft volksstemmingen. Bij deze werkvorm leren leerlingen de verschillende tussen soorten referenda en deze te benoemen. Daarnaast leren zij enkele verschillen tussen de democratische mogelijkheden van Nederland, Zwitserland en Californië.

Leerlingen vullen bij deze werkvorm een werkblad in waarop vijf stellingen staan over vormen van referenda en directe democratie. Ze geven bij iedere stelling aan of ze het ermee eens of oneens zijn. Als de leerlingen klaar zijn, wordt het antwoordmodel uitgedeeld.

Bijlagen

Zoek

Filters