OA PS2019 – Belangen: Provinciaal formatiespel

Korte omschrijving werkvorm
Onderhandelingen rondom de vorming van een nieuw provinciaal bestuur (College van Gedeputeerde Staten) nemen vaak veel tijd in beslag. Soms zijn kiezers daarna teleurgesteld, omdat beloften uit de verkiezingsprogramma’s niet worden nagekomen. Compromisvorming is echter altijd noodzakelijk, omdat geen enkele partij in de Provinciale Staten de meerderheid heeft. In dit onderhandelingsspel ervaren de leerlingen hoe dat gaat.

Leerdoel
Leerlingen ontdekken hoe moeilijk het kan zijn een compromis te sluiten. Ze ervaren dat politieke partijen de plannen die ze in hun verkiezingsprogramma‘s presenteren niet altijd of niet helemaal kunnen uitvoeren omdat ze moeten samenwerken met andere partijen.

Bijlagen

Zoek

Filters