OA Protesten: in Beeld

Bij deze werkvorm vormen de leerlingen groepjes, die zich elk verdiepen in één van protesten uit 2019. Eerst beantwoorden ze een aantal vragen, aan de hand van een filmpje. Daarna laat de docent plenair alle filmpjes zien en laat hij elk groepje hun protest uitleggen.

Bijlagen

Zoek

Filters