De Troonrede In wat voor tijd leven we?

Korte omschrijving werkvorm
In deze werkvorm gaan leerlingen aan de slag met de inhoud van troonredes uit heden en verleden.

Deze werkvorm bestaat uit 3 opdrachten:
Opdracht 1: Aan de hand van fragmenten uit historische troonredes beantwoorden leerlingen vragen over de staat van het land in die tijd: Ging het goed met de economie? Welke problemen speelden er in de samenleving?
Opdracht 2: Leerlingen zoeken het juiste jaartal bij het juiste historische fragment.
Opdracht 3: Wat gaat dit jaar in de troonrede gezegd worden? Leerlingen schrijven hun verwachtingen op.

Leerdoel

  1. Leerlingen leren hoe de inhoud van de troonrede tot stand komt.
  2. Leerlingen leren dat de troonrede een beschouwing bevat over de toestand in de wereld en Nederland, en dat er daarnaast in staat wat voor plannen de regering heeft.
  3. Leerlingen leren uitspraken uit troonredes in de juiste tijd en context te plaatsen.
  4. Leerlingen leren zich in te leven in historische figuren.

Bijlagen

Zoek

Filters