OA Nieuwe regering Rutte IV Puzzel: Reacties op coalitieakkoord

In deze werkvorm koppelen de leerlingen de reacties van de oppositie op het coalitieakkoord aan de juiste partijen. De meeste reacties zijn kenmerkend voor de partijen. Leerlingen die een beetje op de hoogte zijn van waar politieke partijen voor staan, hebben waarschijnlijk weinig moeite met deze opdracht. Zijn ze niet op de hoogte? Dan geeft de opdracht een leuke inkijk in de verschillende politieke partijen.

Leerdoel
De leerlingen koppelen uitspraken aan politieke partijen. Ze zijn daardoor beter in staat om politieke partijen te positioneren ten opzichte van elkaar.

Duur
15 tot 30 minuten 

 

Bijlagen

Zoek

Filters