OA Kabinet-Rutte III Quiz Wie krijgt zijn zin?

Korte omschrijving werkvorm

In deze werkvorm legt u plannen uit het regeerakkoord aan de leerlingen voor. De leerlingen moeten in de eerste ronde steeds kiezen welke coalitiepartij zij denken dat het meest blij is met een bepaalde maatregel. In de tweede ronde kiezen leerlingen welke partij zij denken dat de meeste moeite heeft met een bepaalde maatregel, oftewel: wie heeft op dit punt het meest moeten ‘toegeven’? Ze doen dat door naar een plek in het lokaal te lopen.

Leerdoelen

  • Leerlingen kennen een aantal inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
  • Leerlingen begrijpen dat het samenwerken in een coalitie een kwestie is van geven en nemen.

Bijlagen

Zoek

Filters