OA Kabinet-Rutte III Puzzel Reacties op het regeerakkoord

Korte omschrijving werkvorm

Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Snel daarna volgden de eerste reacties van de fractievoorzitters van andere politieke partijen in de Tweede Kamer.

In deze werkvorm koppelen de leerlingen deze reacties aan de juiste partijen. De meeste reacties zijn kenmerkend voor de partijen, dus leerlingen die een beetje op de hoogte zijn van waar politieke partijen voor staan hebben waarschijnlijk niet veel moeite met deze opdracht. Zijn ze niet op de hoogte, dan geeft de opdracht een leuke inkijk in de verschillende politieke partijen.

Leerdoel

De leerlingen koppelen uitspraken aan politieke partijen. Ze zijn daardoor beter in staat om politieke partijen te positioneren ten opzichte van elkaar.

Bijlagen

Zoek

Filters