OA Kabinet-Rutte III In Beeld nieuwe ministersploeg

Korte omschrijving werkvorm

Wie staan er bij de koning op het bordes? Sommige ministers hebben al eerder in een kabinet gezeten, maar er zijn ook nieuwkomers. Leerlingen zoeken in deze opdracht de juiste minister(s) bij een ministerie.

Leerdoel

De leerlingen leren de nieuwe bewindslieden van het kabinet Rutte III kennen.

Bijlagen

Zoek

Filters