OA Het Turkse Referendum Quiz De Trias Politica uit balans?

U legt aan de hand van de PowerPoint uit wat de scheiding der machten inhoudt. U betrekt de klas bij de les door vragen te stellen. Daarna bespreekt u situaties die zouden ontstaan als een meerderheid ‘ja’ stemt bij het referendum in Turkije. Wat zijn per wijziging de gevolgen voor de drie machten? Leerlingen geven met een pijl aan welke macht(en) machtiger worden en welke macht(en) minder machtig.

Bijlagen

Zoek

Filters