OA Het sociaal akkoord Verdieping Het poldermodel

Korte omschrijving werkvorm

Wat is het poldermodel en wat zijn de voor- en nadelen? Waarom is overleg en overeenstemming tussen verschillende organisaties belangrijk? In deze werkvorm lezen uw leerlingen twee teksten waarover ze vragen moeten beantwoorden. Vervolgens oordelen zij zelf over het poldermodel.

Leerdoel

  • Leerlingen leren wat de Nederlandse traditie van het ‘polderen’ is.
  • Leerlingen vormen een mening over de Nederlandse overlegcultuur.
  • Leerlingen leren kritisch naar krantenartikelen te kijken.

Bijlagen

Zoek

Filters