OA Gaswinning Groningen Belangen Wie heeft welke belangen?

Korte omschrijving werkvorm

Leerlingen gaan in duo’s de actoren koppelen aan de belangen die zij hebben. Dit doen zij door lijnen te trekken tussen betrokkenen en belangen. Door twee extra vragen worden leerlingen gewezen op het feit dat actoren ook meerdere (en zelfs tegenstrijdige) belangen kunnen hebben.

Leerdoel

  • Leerlingen kennen de begrippen ‘actoren’ en ‘belangen’ en zij kunnen hier enkele voorbeelden van noemen.
  • Leerlingen krijgen inzicht in de belangen die een rol spelen in de kwestie over gasboringen in Groningen.

Bijlagen

Zoek

Filters