OA De Fyra Debat Nationalisering of privatisering?

Korte omschrijving werkvorm

Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd, maar steeds meer voorzieningen worden uitgevoerd door bedrijven. De overheid is dan geen uitvoerder, maar alleen opdrachtgever. Na een korte uitleg maken uw leerlingen een opdracht met daarin voordelen en nadelen van beide manieren om collectieve voorzieningen te regelen. Daarna gaat u debatteren met de klas. U noemt een aantal taken en vraagt aan de leerlingen wie volgens hen deze taak moet uitvoeren: de overheid, bedrijven of maatschappelijke organisaties met geld van de overheid. Vraag de leerlingen steeds om per taak te bepalen wie deze taak volgens hen moet uitvoeren.

Leerdoel

  • Leerlingen weten wat collectieve voorzieningen zijn en weten dat er verschil bestaat tussen private bedrijven en genationaliseerde bedrijven.
  • Leerlingen kennen een aantal voor- en nadelen van privatisering en nationalisering van het treinvervoer.
  • Leerlingen geven hun mening over de taken van de overheid.

Bijlagen

Zoek

Filters