OA coronavirus: Quarantaine in een rechtsstaat

Korte omschrijving werkvorm
In verband met het coronavirus worden er ingrijpende beslissingen genomen. Mensen worden medisch onderzocht en in quarantaine geplaatst. Bij deze werkvorm ga je met de leerlingen in gesprek over hoe deze beslissingen tot stand komen. Wie zijn hierbij betrokken? En wat vinden de leerlingen hiervan? En welke beslissingen kunnen genomen worden als burgers niet luisteren naar de instructies van de overheid?

Leerdoelen
• Leerlingen begrijpen dat wetgeving een rol speelt bij de maatregelen die door de overheid genomen worden om de verspreiding van corona te bestrijden.
• Leerlingen passen de kenmerken van de rechtsstaat toe op deze casus.
• Leerlingen leren welke actoren op welke manier bij beslissingen betrokken zijn betreffende deze casus.
• Leerlingen vormen zelf een mening over de beslissingen die op verschillende momenten door verschillende actoren genomen moeten worden.

Duur
25 minuten

Bijlagen

Zoek

Filters