OA coronavirus: cartoons

Korte omschrijving werkvorm
Bij deze werkvorm analyseren leerlingen twee cartoons over het coronavirus en China. De analyse richt zich op de vraag hoe China omgaat met cartoons die als beledigend worden ervaren en hoe dit raakt aan concepten als vrijheid van meningsuiting, censuur en dictatuur.

Leerdoelen
• Leerlingen leren stapsgewijs cartoons te analyseren over het coronavirus.
• Leerlingen leren dat China anders omgaat met voor hen kwetsende cartoons dan veel andere landen zouden doen.

Duur
30 minuten

Bijlagen

Zoek

Filters