OA Corona-app: mag dat wel?

Korte omschrijving werkvorm
Een corona-app kun je op verschillende manieren inrichten. Maar voldoen al die manieren wel aan de Grondwet? In deze opdrachten krijgen de leerlingen een overzicht van enkele grondrechten. Ze beoordelen vervolgens drie mogelijke corona-apps: zouden ze in strijd kunnen zijn met de rechten uit de Grondwet? Waarom? Onder welke voorwaarden zou de app wel ingevoerd kunnen worden? Tot slot geven ze hun eigen mening over de toepassingen.

Duur
30 minuten

Let op: deze werkvorm is in mei 2020 gemaakt. Ondertussen is een app ontwikkeld, de CoronaMelder, die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk ontworpen is met privacy als uitgangspunt. De overheid schrijft het volgende over de omgang met gegevens: “De app wisselt willekeurige codes uit met andere telefoons. In deze codes staan geen persoonsgegevens of locatiegegevens van jou. De app weet dus niet wie je bent en ook niet waar je bent. Ook als je het coronavirus krijgt en je dit via de app meldt, is dit niet aan jouw naam of contactgegevens te koppelen. Bovendien gebruik je de app geheel vrijwillig.” Zie ook: https://www.coronamelder.nl/nl/faq/5-hoe-zit-het-met-mijn-privacy/.
Deze informatie kun je meenemen bij het bespreken van de opdracht met je leerlingen, met name bij de bespreking van artikel 10 (Recht op privacy) bij toepassing A (contactonderzoek).

Bijlagen

Zoek

Filters