OA Charlie Hebdo Verdieping Oorzaken?

In deze werkvorm koppelen de leerlingen theorieën over de oorzaken van crimineel/deviant gedrag aan een aantal nieuwsberichten en onderzoeksresultaten over radicalisering en de aanslagen in Parijs. Daarna bedenken ze per oorzaak een geschikte overheidsmaatregel om radicalisering en terrorisme tegen te gaan. Ten slotte vraagt u de leerlingen de belangrijkste drie oorzaken te kiezen, en dus te bepalen welke drie maatregelen de overheid zou moeten nemen. Het is mogelijk om de opdracht in te perken door de theorieën weg te laten. Ook kunt u ervoor kiezen slechts een deel van de oorzaken te gebruiken, zodat het voor de leerlingen makkelijker wordt.

Hoewel de aanslagen op Charlie Hebdo een aantal jaar geleden zijn gebeurd, hebben wij besloten om deze werkvormen online te houden. In onze ogen is deze werkvorm nog steeds bruikbaar, en/of kan als inspiratie dienen voor lessen die raken aan het thema terrorisme.

Bijlagen

Zoek

Filters