OA Brexit Debat Deal or no Deal

De leerlingen krijgen 4 stellingen over de Brexit voorgelegd. Bij elke stelling wordt de leerling gevraagd een positie in te nemen tussen de 1 en 5, waarbij 1 ‘helemaal mee oneens’ betekent en 5 ‘helemaal mee eens’. Vervolgens vindt over elke stelling een korte discussie plaats. Waarom kies je voor helemaal eens of helemaal oneens? En wie is expres meer in het midden gaan staan en waarom? Welke argumenten spelen hierbij een rol?

Bijlagen

Zoek

Filters