OA Belangen: protesten

De klas doet in groepjes onderzoek naar de protesten uit 2019. Ze beantwoorden eerst verschillende vragen om ‘hun’ protest te analyseren. Daarna geven ze een korte presentatie, waarbij de docent een klassengesprek kan leiden om de protesten met elkaar te vergelijken.

Bijlagen

Zoek

Filters