OA Begrotingsakkoord Verdieping Alweer een akkoord?…

Voor onderdeel 3 van deze werkvorm hebben de leerlingen per tweetal een mobiele telefoon met internet nodig. U kunt er ook voor kiezen deze werkvorm in een ruimte met voldoende computers te doen.

Korte omschrijving werkvorm

Regeerakkoord, lenteakkoord, sociaal akkoord en nu weer een begrotingsakkoord of heet het nou een herfstakkoord?…Hoe komt het dat we in Nederland zoveel akkoorden hebben? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? En wat zijn het voor akkoorden? De leerlingen lezen een kort artikel over het Nederlandse poldermodel, gaan zelf op zoek naar meer informatie over akkoorden op het internet en vormen zich vervolgens een mening over de Nederlandse overlegcultuur door er een betoog over te schrijven.

Leerdoel

  • Leerlingen leren wat de Nederlandse traditie van het ‘polderen’ is en welke rol een akkoord daarbij speelt.
  • Leerlingen vormen zich een mening over de Nederlandse overlegcultuur.

Bijlagen

Zoek

Filters