OA Begrotingsakkoord Quiz Wat weet je van het begrotingsakkoord?

Korte omschrijving werkvorm

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over het begrotingsakkoord en de verschillende standpunten van de oppositie. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en dilemmavragen. Bij de kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). Bij de dilemmavragen bedenken de leerlingen bij een maatregel een voor- en tegenargument.

Leerdoel

Leerlingen leren spelenderwijs over politieke standpunten en inhoudelijke dilemma’s.

Bijlagen

Zoek

Filters