OA Begrotingsakkoord In Beeld Spotprenten over het begrotingsakkoord

Korte omschrijving werkvorm

Leerlingen analyseren aan de hand van een stappenplan 4 spotprenten over het begrotingsakkoord.

Leerdoel

De leerlingen leren spotprenten te analyseren en ze maken kennis met verschillende visies op het begrotingsakkoord.

Bijlagen

Zoek

Filters