OA Algoritmes Debat Een nieuwe verzuiling?

Korte omschrijving
Deze werkvorm gaat over de maatschappelijke discussie rondom het gebruik van algoritmes door sociale media. In een goed voorbereid debat gaan leerlingen met elkaar in discussie over de gevolgen van het gebruik van deze algoritmes op de samenleving. De leerlingen leren de discussie van meerdere kanten te bekijken en in een historische context te plaatsen.

Deze werkvorm is ook geschikt voor online onderwijs.

Bijlagen

Zoek

Filters