OA 100 jaar kiesrecht Belangen Formatiespel Pacificatie

Korte omschrijving werkvorm

De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel, gesitueerd in de jaren 10 van de twintigste eeuw. Bij dit spel moeten de leerlingen zich verplaatsen in de strijd rond 1917 over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd: de Pacificatie. Elk groepje vertegenwoordigt een politieke stroming en krijgt een aantal standpunten. Hieruit moeten zij de beste standpunten kiezen. Samen met een andere stroming moeten zij een coalitie vormen en tot een regeerakkoord komen. Het groepje met de meeste punten is de winnaar.

Leerdoel

Deze werkvorm dient om de leerlingen inzicht te geven in de strijd over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd. Natuurlijk verliep de echte Pacificatie niet zoals in dit spel. De leerlingen nemen vooral kennis van de standpunten van de drie grote politieke stromingen uit die tijd en ervaren dat het Nederlandse systeem van coalitievorming tot gevolg heeft dat partijen niet al hun wensen kunnen uitvoeren.

Bijlagen

Zoek

Filters