Naar het stembureau

Korte omschrijving
De studenten krijgen per groepje van drie of vier een setje kaartjes. Op de kaartjes staan verschillende stappen van de stemprocedure afgebeeld. Het is aan de studenten om de verschillende stappen op de juiste volgorde te leggen. Van sommige stappen zijn meerdere opties gemaakt, de studenten moeten dan eerst de juiste optie kiezen, en deze vervolgens op de juiste plaats leggen in de stemprocedure. Na dit onderdeel kan de docent dieper ingaan op de stemprocedure.

Leerdoel

  • De stemprocedure wordt niet alleen mondeling uitgelegd, maar de studenten krijgen een beeld van hoe de verkiezingen in zijn werk gaan.

Bijlagen

Zoek

Filters