Machtenveld

Korte omschrijving werkvorm

Het Machtenveld is een schematische weergave van de instituties binnen de trias politica. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het machtenveld.

Leerdoel

Leerlingen leren wat de trias politica is, welke instituties horen bij de drie verschillende machten en hoe deze instituties zich tot elkaar verhouden.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan Politiek Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters