Machtenveld

Korte omschrijving werkvorm

Het Machtenveld is een schematische weergave van de instituties binnen de trias politica. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen/studenten de instituties in op de juiste plek in het machtenveld.

Je kunt leerlingen/studenten bijvoorbeeld eerst alleen of in tweetallen laten puzzelen op het werkblad. Deze kun je hieronder vinden en uitprinten op A4- of A3-formaat. Toon de in te vullen begrippen dan via de PowerPoint. Daarna kun je klassikaal de antwoorden bespreken door het interactieve machtenveld te openen op een groot scherm en gezamenlijk in te vullen. Kies ook hier voor ofwel het machtenveld ‘basis’ ofwel het machtenveld ‘uitgebreid’. Je kunt ook de nakijkbladen gebruiken. 

Leerdoel

Leerlingen leren wat de trias politica is, welke instituties horen bij de drie verschillende machten en hoe deze instituties zich tot elkaar verhouden.

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag. Met deze werkvorm kunt u terugkijken op uw bezoek aan ProDemosMeer informatie over een bezoek aan Politiek Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters